ZEBRANIE RADY RODZICÓW

12 LISTOPADA 2019R. GODZ. 17 00

ZEBRANIA Z RODZICAMI

klasy I – III

 

klasa

wychowawca

data

godzina

sala

1a

Ewa Żakowska

19.11.2019r.

17 00

5

1b

Katarzyna Kościelniak

14.11.2019r.

17 00

13

2a

Karolina Jurczuk

14.11.2019r.

17 00

4

2b

Jolanta Willner

14.11.2019r.

17 00

5

3a

Joanna Gruszka

12.11.2019r.

18 00

4

3b

Grażyna Koniarska

13.11.2019r.

17 00

6

3c

Joanna Bilińska

13.11.2019r.

17 00

27

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

klasy IV - VIII

 

4a

Monika Stęplewska

14.11.2019r.

17 00

20

4b

Błażej Kozok

13.11.2019r.

17 00

28

5a

Agnieszka Kucharska

12.11.2019r.

17 45

27

5b

Sandra Caban

13.11.2019r.

17 00

23

5c

Maria Orłowska

14.11.2019r.

17 00

8

5d

Aneta Kleczka

13.11.2019r.

17 00

22

6a

Marzena Michaliszyn

14.11.2019r.

17 00

10

6b

Beata Piotrowska

13.11.2019r.

17 00

9

6c

Monika Najda

14.11.2019r.

17 00

12

6d

Jacek Adamczak

13.11.2019r.

17 00

7

7a

Jolanta Cyboń – Turowska

13.11.2019r.

17 00

11

7b

Joanna Wrześniewska

14.11.2019r.

17 00

7

7c

Anita Jeniec

14.11.2019r.

17 30

9

8a

Beata Polewka

19.11.2019r.

17 30

20

8b

Grażyna Kozub

13.11.2019r.

17 00

26