Koncepcja Pracy Szkoły - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty

 
KONCEPCJA  PRACY  
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 7 W  GLIWICACH
 
 
OBEJMUJE:
 

 
Plan pracy szkoły:
 
 • koncepcja pracy szkoły,
 • organizacja i zarządzanie,
 • kształcenie,
 • opieka i wychowanie
 
 
 
 
 
Program wychowawczy szkoły:
 
 • naczelny cel wychowania,
 • zadania szkoły jako środowiska wychowawczego
 • zadania nauczyciela wychowującego
 • metody i formy pracy
 • zasady współpracy wychowawców z rodzicami
 • zasady współpracy z Samorządem Uczniowskim
 • plan działań wychowawczych dla kl. I, II, II, IV, V, VI
 • ewaluacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolny program profilaktyki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • cele profilaktyki w szkole
 • metody i formy pracy
 • zadania szkolnego programu profilaktyki, zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz z założeniami koncepcji szkoły
 • przewidziane efekty
 

 
Model absolwenta SP 7:
 
 
Absolwent naszej szkoły – to uczeń, który wiele wie, umie i rozumie, jest człowiekiem kulturalnym i odpowiedzialnym, wrażliwym na innych ludzi.
 
 
 • Każdy uczeń naszej szkoły od klasy 0 do 6 zna zasady dobrego wychowania i stosuje je na co dzień, umie odpowiednio zachowywać się w różnych miejscach użyteczności publicznej.
 • Każdy uczeń naszej szkoły chociaż raz w trakcie 6-letniego pobytu w szkole był na wartościowym filmie w kinie, na spektaklu w teatrze, operze lub operetce, na koncercie w filharmonii, na wystawie w galerii, na spotkaniu autorskim z pisarzem w naszej szkole.
 • Każdy uczeń SP 7 jest wrażliwy na innych ludzi, chętnie pomaga ludziom starszym, świadczy pomoc koleżeńską, opiekuje się zwierzętami.
 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły są odpowiedzialni za swoje zachowanie.
 • Każdy uczeń SP 7 prowadzi zdrowy tryb życia (bez używek) i troszczy się o własne środowisko.
 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły jest współgospodarzami obiektu, szanują  sprzęty szkolne, nie dewastują pomieszczeń, troszczą się o wspólne dobro i promują szkołę w środowisku.
 • Każdy absolwent naszej szkoły potrafi posługiwać się językiem obcym, potrafi korzystać z technologii komputerowych, poszukiwać, weryfikować i przetwarzać informacje.
 
 
 
 
 
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego