Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Realizowane projekty

PROJEKT - "ROZWIŃ SKRZYDŁA - ODKRYJ SWOJE UZDOLNIENIA"

Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" powstał z potrzeby zwiększenia
szans edukacyjnych i kompetencji społecznych uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
w czasie  których będą odkrywać i rozwijać swoje umiejętności.
Celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie opartej na wiedzy najbardziej konkurencyjnej
i dynamicznej gospodarki na świecie. Dlatego postanowiono wspierać działania które dostosowane
do potrzeb poszczególnych grup społecznych pozwolą osiągnąć ten cel.
Projekt jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z 07.01.2003 w sprawie zasad udzielania
i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z reformą systemu oświaty
(zmiana podstawy programowej), która zakłada że każdy uczeń jest uzdolniony - szkoła ma
odnaleźć i rozwijać te uzdolnienia jednocześnie udzielając pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
Celem projektu jest m.in. podniesienie efektywności nauczania, wzrost kompetencji społecznych,
umożliwienie uczniom odniesienia sukcesów edukacyjnych.
Oprócz organizacji ciekawych i niebanalnych zajęć, wycieczek, imprez, konkursów
itp. jednym z ważniejszych elementów jest umożliwienie wszystkim dzieciom osiągnięcie sukcesu.Wsparciem objętych będzie 298 uczniów klas drugich SP 7, 16, 18, 38 i 39
w trzech latach szkolnych (2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013).
Zespół pracujący nad projektem zakłada wiele pozytywnych rezultatów,
m.in. zmiany nastawienia i wzbudzenie motywacji do nauki,
eliminowanie czynników przeszkadzających w osiąganiu sukcesu.

Informacje dostępne są w Biurze projektu (SP39 Gliwice), na stronach internetowych: www.sp39gliwice.eimperium.pl oraz w SP 7, 16, 18, 38


27 października 2012 r. w naszej szkole odbył się festyn
na zkończenie projektu unijnego "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia".

Uczestniczyli w nim uczniowie, którzy przez dwa ostatnie lata brali udział w tym projekcie.


zabawy na dmuchanym zamku


wspólne zdjęcie uczestników
poczęstunek dla wszystkich dzieci


nagrody dla laureatów konkursu interdyscyplinarnego 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego