Rekrutacja 2017 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach
przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2017/2018
 

 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
w dniach od  15 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017r.

 
 


 
    Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
rozpocznie się od 10 kwietnia 2017r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  
mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2010r.
Dzieci urodzone w 2011r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej,
jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2017/2018
i posiadają pozytywną  opinię o możliwości rozpoczęcia nauki
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego