Warto być dobrym - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Nasza szkoła przystąpiła do programu
WARTO BYĆ DOBRYM !!!

Jest to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich emocji, uczuć i praw, a także promująca zachowania prospołeczne i wolontariat jako drogę do samorealizacji. Akcja pokazuje, że bycie dobrym to nie wstyd i słabość, a wręcz przeciwnie, to duma i siła, a czasami bohaterstwo. Głównym jej elementem jest konkurs polegający na wypełnianiu przez uczniów dobrych uczynków.


Nagrody

 • Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestników każdej szkoły jest rower marki Kross ufundowany przez Organizatora.


 • Wszyscy Uczestnicy, którzy wywiążą się z zadań zostają członkami OKI Klubu.

 • Każda szkoła, która weźmie udział w akcji, otrzyma od firmy FORMAT nagrodę do wyposażenia bibioteki szkolnej. Będzie nią zestaw edukacyjnych programów multimedialnych – Akademia Umysłu ® cz.2, w skład którego wchodzą aż 3 programy: PAMIĘĆ, KONCENTRACJA, SZYBKIE CZYTANIE. Zawarte w nich ćwiczenia zwiększają zdolność zapamiętywania, wspomagają koncentrację oraz sprawne czytanie u dzieci i młodzieży.
Zasady konkursu

 • Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.

 • Nagrodą główną jest markowy rower górski o wartości ok. 1000 zł (Kross). Każda szkoła otrzyma jeden rower do rozlosowania wśród swoich finalistów.

 • Finaliści z poszczególnych klas( po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku roku zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:


 • Pomoc drugiemu człowiekowi. (ja i bliźni)

 • Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną. (ja i społeczność)

 • Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. (ja i świat) • Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w elitarnym klubie OKI, który został powołany w celu promocji i identyfikacji młodzieży mogącej być przykładem dla innych.

Cele akcji

 • Pokazanie, że być dobrym to nie wstyd i słabość a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami bohaterstwo.

 • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.

 • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.

 • Promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw.

 • Docenienie odpowiedzialnego i pomocne zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.


Więcej na temat akcji można przeczytać na www.wartobycdobrym.pl 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego