Dni wolne - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści

Dni wolne

Organizacja
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)
w SP 7 ustalone są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
        Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców SP 7:
następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022:
·       12 listopada 2021 - (piątek po Dniu Niepodległości)
·       07 stycznia 2022 – (po święcie Trzech Króli)
·       02 maja 2022 – (poniedziałek po Święcie Pracy i przed Konstytucji 3 Maja)
·       24 - 26 maja 2022 - (sprawdzian ósmoklasisty)
·       17 czerwca 2022 - (piątek po Bożym Ciele)
W w/w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów SP 7.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści