Dni wolne - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Dni wolne

Organizacja
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)
w SP 7 ustalone są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
        Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców SP 7:
następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023:
·       31 października 2022 - (poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych)
·       02 maja 2023 – (wtorek po Święcie Pracy i przed Konstytucji 3 Maja)
·       04 – 05 maja 2023 – (czwartek, piątek po Święcie Konstytucji 3 Maja)
·       23 – 25 maja 2023 - (sprawdzian ósmoklasisty)
·       09 czerwca 2023 - (piątek po Bożym Ciele)
W w/w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów SP 7.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści