EGZAMIN 8 - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści

EGZAMIN 8

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

Prosimy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku 2021.


oraz

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści