eTwinning - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

eTwinning

W szkole
2018/2019

W br szkolnym uczniowie klas IV i V naszej szkoły rozpoczęli współpracę
z rówieśnikami ze szkół w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Turcji w ramach programu eTwinning.
Nasi uczniowie realizują projekt "Share My World",
którego pierwszym zadaniem jest zaprezentowanie siebie,
swoich kolegów i szkoły, do której dzieci uczęszczają.
2017/2018

W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie klas 7 i 6
w ramach programu eTwinning, realizowanego na zajęciach koła
prowadzonego przez nauczyciela języka angielskiego p. Grażynę Kozub,
rozpoczęli wymianę korespondencyjną z uczniami jednej z francuskich szkół.
Z końcem października nasi uczniowie otrzymali pierwsze listy od rówieśników spod Paryża.
Radości nie było końca!
Miłe słowa, wiele ciekawostek i zdjęcia z Francji spotkały się z ciepłym przyjęciem naszej młodzieży.
Teraz nasza kolej! Dzięki listom z Francji będziemy mieli okazję doskonalić umiejętności językowe,
poznać życie rówieśników z Francji, ich rodziny, zainteresowania, problemy...Ostatnie dni upłynęły uczniom naszej szkoły na pisaniu listów do przyjaciół z Francji.
Była to świetna okazja do doskonalenia kompetencji językowych,
oderwania się choć na chwilę od komputera i zaprezentowania własnej osoby
- dla niektórych po raz pierwszy w języku obcym.

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły bierze od września udział
w ramach programu eTwinning w wymianie ze szkołą z Wysp Kanaryjskich.
Na zajęciach kółka plastycznego prowadzonego przez p. Beatę Piotrowską
dzieci poznają twórczość i techniki używane przez jedną z wybitniejszych malarek
kanaryjskich - Danielę Navarro, a następnie wykonują prace plastyczne przy użyciu tych właśnie technik.
Koordynatorem programu jest p. Grażyna Kozub.
Gratulujemy talentu, pasji i wspaniałych prac plastycznych!Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści