Narkotyki - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Narkotyki

W szkole
NARKOTYKI - Co każdy rodzic powinien wiedzieć?
 
Ten krótki artykuł skierowany jest do wszystkich rodziców. Poniższe informacje mogą okazać się pomocne w szybkim reagowaniu w przypadku podejrzenia, że nasze dziecko miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Im więcej mamy wiedzy na ten temat, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości. Nie bójmy się rozmawiać na trudne tematy, bo wiedza pomaga przełamać opory przed poruszeniem z dzieckiem tematu uzależnień.

1. Co  powinno nas zaniepokoić?

Sygnałami ostrzegawczymi, że dziecko mogło zacząć eksperymentować z narkotykami są wszelkie zmiany w zachowaniu i wyglądzie dziecka.

Zmiany w zachowaniu dziecka, które powinny nas zaniepokoić to:
 • napady złości lub nawet agresji, nagłe zmiany nastroju
 • zmiany w odżywianiu się dziecka- nadmierny apetyt lub jego brak
 • zmiany w aktywności dziecka, na zmianę pobudzenie i ospałość
 • nagła zmiana środowiska, nowa grupa znajomych i przyjaciół
 • obniżone wyniki w nauce i niska frekwencja
 • rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań i pasji
 • brak higieny, niedbałość o wygląd zewnętrzny
 • izolowanie się od środowiska, rodziny, unikanie rozmów i spotkań
 • wzmożone konflikty z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodziną
 • problemy w zachowaniu takie jak późne powroty lub noce poza domem, nieinformowanie o miejscu pobytu, kłamstwa, wynoszenie kosztowności z domu
 • posiadanie przez dziecko gotówki niewiadomego pochodzenia
 • nagłe wyjścia poprzedzone krótkimi rozmowami telefonicznymi

Reakcje organizmu, które powinny nas zaniepokoić to:
 • zaburzenia pamięci, nielogiczne wypowiadanie się, bełkotliwa mowa
 • przekrwione oczy, nienaturalnie powiększone lub zwężone źrenice
 • krwawienia z nosa
 • dziwna lub słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania


2. Narkotyki - podział

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia następujące grupy narkotyków:
Grupa substancji
Po czym poznać, że dziecko zażywa tą substancję?
Opiaty (np. kodeina, metadon, heroina,   morfina opium)
Ślady nakłuć na ciele, zwężone i szklane źrenice, brak apetytu, obecność opalonych torebek i/lub torebek z brunatnym proszkiem
Kanabinole (np. marihuana, haszysz)
Słodki charakterystyczny zapach, przekrwione oczy, kaszel, zwiększony apetyt, wybuchy śmiechu, euforia, ogólne podniecenie, zaburzenia w koordynacji ruchowej, obecność woreczków i akcesoriów jak lufki, bibułki.
Leki uspokajające i nasenne
Stan podobny do upojenia alkoholowego, senność, zmniejszenie aktywności, bełkotliwa mowa
Psychostymulanty (np. kokaina, amfetamina)
Ogólne pobudzenie gadatliwość, rozszerzone, niereagujące na światło źrenice, katar i zaczerwieniony nos, drażliwość, wahania nastroju, kłopoty ze snem
Substancje halucynogenne (np. LSD, grzyby halucynogenne)
Silne halucynacje, rozmowa z nieistniejącymi osobami, rozszerzone źrenice niereagujące na światło, brak koordynacji ruchowej.
Lotne rozpuszczalniki (np. kleje, aerozole)
Charakterystyczny zapach rozpuszczalników, kichanie, kaszel, nadwrażliwość na światło, gadatliwość lub bełkotliwość mowy, obecność puszek po aerozolach, kleju, chusteczek, toreb plastikowych
Dopalacze
Nudności, zawroty i bóle głowy,
bezsenność, wymioty, biegunka, urojenia, nadmierne pocenie się, wysoka temperatura
Pamiętajmy, że w profilaktyce uzależnienia od substancji psychoaktywnych najważniejsza jest relacja z dzieckiem- im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami. Rozmowa jest fundamentem dobrych kontaktów z dzieckiem, pozwala ona lepiej poznać oczekiwania, marzenia, problemy dziecka.

Należy mieć na uwadze, że pojawienie się opisanych w punkcie 1 i 2 objawów nie musi koniecznie oznaczać, że nasze dziecko zażywa lub jest uzależnione od substancji psychoaktywnych. Jeżeli pojawią się wątpliwości i zaniepokojenie zachowaniem dziecka warto zgłosić się do specjalisty w szkole lub poza nią.

3. Gdzie szukać pomocy?

 • wychowawca
 • psycholog/ pedagog szkolny
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (ul. Bolesława Chrobrego 6, Ruda Śląska, tel: 32 248 73 06)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Ballestremów 16, Ruda Śląska, tel: 32 3440326)
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej (ul. Ballestremów 16, Ruda Śląska, tel: 32 771 2330)
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej (ul. Ballestremów 16, Ruda Śląska, tel: 32 771 2330)
 • Poradnia Leczenia Uzależnień OPILU (ul. Park Hutniczy 6, Zabrze, tel: 32 2718442)
 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Fundacja „Dom Nadziei” (ul. Ks. Koziołka 3, Bytom, tel: 32 793 66 47)

Telefony zaufania:
 • 800 100 100 – telefon konsultacyjny dla nauczycieli i rodziców
 • 800 060 800 – infolinia głównego inspektora sanitarnego
Psycholog
Karolina Obrycka
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści