stomatolog - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

stomatologINFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP 7
DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

 
Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12 kwietnia 2019 r. ,
 
Szkoła – SP 7 w ZSP 11 zawarła  porozumienie z podmiotem leczniczym:
Gabinet Stomatologiczny NOVA-DENT przy ul. Sikory 5 w Gliwicach
w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

 W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:
  
 1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej
 2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne  
 3. Leczenie stomatologiczne
     
Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole,

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej (na godzinie wychowawczej i sąsiadującej lekcji) celem wykonania tego świadczenia.


Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia, może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).
   

Leczenie stomatologiczne odbywać będzie się w Poradni Stomatologicznej Gabinet Stomatologiczny NOVA-DENT. Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy aby rejestrować uczniów (rodzice!) do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej (adresy i nr telefonu poniżej).
  
Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki Szkolnej. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielane.

GWRANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  Z  NFZ OBEJMUJĄ   MIĘDZY INNYMI:
  
 1. Ocenę stanu uzębienia
 2. Ocenę stanu tkanek przyzębia
 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu
 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego
 5. Profesjonalną profilaktykę fluorkową
        
GWRANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE W RAMACH UMOWY  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:
 
 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. znieczulenie do zabiegów;
 7. usunięcie zębów;
 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych - raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych - raz do ukończenia 14 roku życia)
 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych
 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. leczenie chorób przyzębia
 14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.
         
Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są
w Gabinecie Stomatologicznym NOVA-DENT.

Adres Poradni Stomatologicznej:
 
 
Gabinet Stomatologiczny NOVA-DENT
 
ul. Sikory 5
 
44-100 Gliwice
 
tel. 884-008-630
 
Godziny pracy Poradni:
  
poniedziałek    12.00 - 18.00
 wtorek                8.00 - 14.00
  środa                12.00 - 18.00
 czwartek            8.00 - 18.00
  piątek               10.00 - 16.00
 
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści