ZSP11

ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści
Nasza szkoła bierze udział w projekcie:  
"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!"
skierowany jest on do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.
Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży
do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
logowanie UONet
 
Zwrot kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
 
 
Szanowni Rodzice,
 
Informujemy, iż na podstawie. art. 22 ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika
lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
 
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej
jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej
 
Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach
 
90 1050 1285 1000 0022 8923 2304
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści