ZSP11

ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści
logowanie do dzienika elektronicznego
ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę Nr LII/1089/2023  z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola  Miejskiego nr 3 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w  Gliwicach
poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
oraz
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły  Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach
poprzez likwidację oddziałów  przedszkolnych
Nasza szkoła bierze udział w projekcie:  
"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!"
skierowany jest on do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.
Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży
do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
 
Zwrot kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
 
 
Szanowni Rodzice,
 
Informujemy, iż na podstawie. art. 22 ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika
lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
 
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej
jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej
 
Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach
 
55 1160 2202 0000 0005 0799 9775
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści