ZSP11

ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści
logowanie UONet

Szanowni Państwo  - Rodzice,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dnia 1 września 2020 r. dzieci wracają do szkół i przedszkoli,
a nauka będzie się odbywać stacjonarne, zgodnie z rozporządzeniem MEN i GIS.
Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wytycznych i zachowanie reżimu sanitarnego (częste mycie i dezynfekcja rąk).
W przypadku alergii sķórnych i nietolerancji powszechnych środków dezynfekujacych, prosimy o używanie przez uczniów własnych środków dezynfekujacych.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, w placówce będą obowiązywały wewnętrzne procedury, z którymi zostaniecie Państwo wkrótce zapoznani.
Z poważaniem, dyrektor ZSP 11


 
Zwrot kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
 
 
Szanowni Rodzice,
 
Informujemy, iż na podstawie. art. 22 ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika
lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
 
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej
jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej
 
Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach
 
90 1050 1285 1000 0022 8923 2304
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści